Therrtore në fshatin Drenovicë


Thertore Ura Vajgurore kontrolli i kafsheve përpara therrjes


Tregu i shitjes së kafshëve të gjalla Poshnje