Kalendari Mjedisor
> 22 Prill “Dita e Tokës
> 05 Qershor “Dita Botërore e Mjedisit
> 22 Shtator “Dita e lëvizjes pa makina
> 20 Nëntor “Ta pastrojmë Shqipërinë në një ditë

• Projekte mjedisore të hartuara nga specialisti i mjedisit në bashkëpunim me shkollat e territorit të Bashkisë me tematikë të caktuar.
• Aktivitete sensibilizuese në mënyrë të vazhdueshme me shkollat e territorit të Bashkisë për mbajtjen pastër të mjedisit.