Sistemi i Integruar Informatik për Shërbimet bashkiake, si nje instrument i rendesishem ne funksion te mireorganizimin administrativ te punes, rritjes seeficenses dhe perfirmances ne ofrimin e sherbimeve, rritjes se aksesit qytetar dhe transparences, është vlerësuar si 1 nga 10 praktikat më të mira te pushtetit vendor ne Shqiperi, dhe qe mund te replikohet ne njesi te tjera vendore.Bashkitë e tjera mund ta replikojnë këtë sistem duke perfituar nga Bashkia Dimal Software as a service, duke mos investuar ne hardware, dhe njekohesisht me nje kosto 10 here me te lire. Ne menyre te vecante , eksperienca jone ne rritjen e te ardhurave nepermjet modulit te dixhitalizimit te tarifave, ,integriimin e tij me modulin e ujesjellesave, dhe sistemin gis, nje model per tu replikuar ne funksion te rritjes se arketimit te te ardhurave dhe perdorimin e tyre ne funksion te ofrimit te sherbimeve ndaj qytetareveFaleminderit Agjencisë për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore dhe Ambasadës Zvicerane për zhvillimin npm programit “Bashki të forta” që në konkursin e shpallur për praktikat e mira vlerësuan Bashkinë Dimal si një prej fituesve.

#ShqipëriEPastër #PlaniKombëtariPastrimit.

Sot u bëmë të gjithë bashkë me Prefektin e Qarkut Berat, Agjencinë Kombëtare të Mjedisit dhe Ushtrinë Shqiptare për një Dimal më të pastër. ☀️🚯🇦🇱4 grupe të ndryshme u angazhuan për pastrimin e zonës së Fushës së Aviacionit. Aksioni i pastrimit do të vijojë edhe në Poshnje, Kutalli dhe Cukalat.Sëbashku duam të ndëgjegjësojmë qytetarët për një Dimal të pastër. #ShqipëriEPastër #PlaniKombëtariPastrimit

Mandarin Fest🍊

Mandarin Fest🍊Një traditë e re në fshatin Hing📍, që do të bëjë bashkë çdo vit fermerë, banorë të zonës, por edhe shumë të ftuar të tjerë për të festuar sezonin e vjeljes së mandarinave, përmes aktiviteteve të ndryshme për fëmijë👩‍👩‍👧, vizitë në plantacione, panair me produkte lokale, kërcime💃🕺, ushqime tradicionale etj,.Bashkia Dimal synon të promovojë prodhimin vendas të këtij fruti dhe të vijojë përmes këtyre nismave që organizojë të tjera festa lokale. #FarmAndMarket